Workout på dina villkor

Hälsa, Tips, Träning

Hälsan vår viktigaste tillgång

Hälsan kan vara något av det viktigaste vi har, den gör att vi orkar med vår vardag och vårt arbete. Att träna gör att vi kan förbättra vår hälsa avsevärt. Det gäller att vi tar hand om oss själva och varandra.

Man kan tycka att alla borde få gå kortare kurser i hur man lär sig HLR och liknande. Nu kanske man inte behöver utbilda sig till undersköterska utan det kan gott och väl hjälpa att lära sig HLR och första hjälpen. Man kan skaffa sig en HLR docka att träna på, detta kan rädda liv så många borde få lära sig detta i tidig ålder. Det är skillnad att göra HLR på en vuxen och ett barn, detta är något som lärs ut på olika kurser.

Det blir allt vanligare att det finns tillgång till hjärtstartare ute i samhället och det är fantastiskt bra tillgång, kan man dessutom komplettera sina egna kunskaper i hjärt- och lungräddning så kan detta hjälpa till att rädda liv ute i vårt samhälle. Även den mest vältränade elitlöparen kan drabbas av tillfälligt hjärtstopp så det är viktigt att vi är förberedda om andra skulle drabbas, likaväl att vi kan bli drabbade själva.

Frågan kan ställas på arbetsplatser om en kurs i HLR borde vara något som genomförs, många gånger så kanske arbetsgivaren ställer både tid och lokaler till förfogande för detta och ser det som ett led i arbetsmiljöpolicyn som företaget har. Köp gärna in en hjärtstartare som kan sättas upp på lämplig plats i företagets lokaler. Allt för att säkerställa om olyckan skulle vara framme och någon anställd skulle råka ut för plötsligt hjärtstopp.