Workout på dina villkor

Tips, Träning

Intervallträning

Intervallträning har används som en träningsmetod bra länge och har gett positiva resultat för många. Grunden i denna form av träning är variation av intensitet, men låt oss titta lite närmare på detta.

shutterstock_324008735

Det är många som börjar med intervallträning för att specifikt förbättra konditionen och öka syreupptagningsförmågan, även kallad VO2-max. Detta brukar mätas i liter per minut, men det finns även räknesätt för att göra en mer rättvis bedömning mellan personer av olika vikt.

Tränar man för en sport eller idrott så är det alltid bra att tänka sig hur det är man egentligen rör sig när man utövar denna och försöka efterlikna stressen man sätter på kroppen även när man tränar. Ett typexempel på några som kan tjäna på att träna intervallträning är fotbollsspelare, de måste kunna snabbt kunna variera intensiteten beroende på vad de gör på plan.

När man tränar i intervall är det bra att använda sig lite av teknologi för att bättre kunna bedöma ens träning, många använder sig till exempel av träningsklockor för att hålla koll på pulsen.

Normalt sett vill man ligga mellan 88 till 95 procent av maxpulsen i omkring fyra minuter i sträck och sedan vila i 1 till 2 minuter, alternativt fortsätta i ett längre tempo under 3 minuter. Man brukar säga att det tar hjärtat ungefär 2 minuter innan det anpassat sig till det nya tempot och det är här man får användning av en träningsklocka som kan hålla reda på pulsen, det är svårt att hitta åt dessa nivåer om man inte kan hålla koll på ens exakta puls när man tar ut sig som värst.

Intervallträning är en bra grund för alla som önskar förbättra konditionen och fungerar som ett komplement till många andra träningsformer.